Utställnings/Show Champions!

Uppfödda och/eller ägda champions.
Årets nya champions, championat- & vinnartitlar presenteras i rött!
 
Bellomis Alligator, SUvCH SVCH


JEUW-06 SUvCH SVCH
Bellomis Yiippie Rödskägg


SV-07 INTUCH SUvCH DKUCH FINUCH NUCH NVCH SVCH
Bellomis Uppercut


SUvCH
Scarlet Tocai Princess


FINUCH SUvCH
 Bellomis Zuccé


 

Bellomis Beskow, SUvCH SVCH
Bellomis Buzinezz, NUvCH NVCH
Bellomis Café Au Late, SUvCH
Bellomis Delicat, SUvCH, SVCH

Bellomis Djingis Khan, SUvCH

Bellomis Ecstasy, FIJV-07 NORDJV-07 NORDV-07 SV-09
INTUCH DKUCH SUvCH SVCH

Bellomis Etenelle, SUvCH

Bellomis Escada Danish Collection,
DKV-09 INTUCH DKUCH PLCH WDHCH WUTJCH
Bellomis Explorer, NORDJV-07 SUvCH SVCH

Bellomis Falcon, LP SUvCH

Bellomis Farin, SUvCH SVCH

Bellomis Floretta, SUvCH NUCH SVCH NV-98

Bellomis Garbo, SUvCH

Bellomis Gizmo, SUvCH, DKUCH, SVCH

Bellomis Ginnie, SUvCH

Bellomis Gloss, KBHV-09 DKUCH SUvCH

Bellomis Haijk, SUdCH SVCH

Bellomis Hilton, SUvCH

Bellomis In-dex, SUkovCH

Bellomis Lord Greystoke, INTUCH NORDUCH SVCH

Bellomis Miss Moneypenny, SUvCH

Bellomis Nato, SUvCH DKUCH SVCH

 

Bellomis Nobel, INTUCH SUkovCH FINUCH

Bellomis Oliver, INTUCH SUvdCH

Bellomis O´Molly, SUvCH SVCH
Bellomis Plexus, SUvCH SVCH
Bellomis Papaya, SUkovCH
Bellomis Polkagris SUvCH
Bellomis Qaxe, SUvCH SVCH
Bellomis Qorp, INTUCH SUvCH FINUCH NUCH SVCH
Bellomis Qrydda, SUvCH
Bellomis Simtuna´s Trazzel, SUvCH
Bellomis Taiga, LP SUvCH SVCH
Bellomis Tazza II, SUvCH SVCH

 

Bellomis Uhtopia, SUgCH
Bellomis Upside Down, KBHV-04 NV-05 SV-05 FINV-06 KBHV-06 NV-06
PW-06 WW-06 SV-08  KBHV-08
INTUCH DKUCH FINUCH NUCH PLCH SUvCH SVCH
Bellomis Uppercut, SV-07 INTUCH DKUCH FINUCH NUvCH SUvCH NVCH SVCH
Bellomis Vild Vittra, SUvCH SVCH
Bellomis Wargtass, FINV-06 KBHV-06 NV-06 NORDV-06 SV-08 INTUCH SUvCH
DKUCH FINUCH NUCH SVCH
Bellomis Wice Wersa SUvCH SVCH
Bellomis Yaspis Rödstrumpa SUvCH
Bellomis Yiippie Rödskägg, JEUW-06 SUvCH SVCH
Bellomis Zuccé, SUvCH, FINUCH
Bellomis X-man, SJdCH FINJdCH SUdCH
 

 

Scarlet Tocai Princess, SUvCH
Baxa, SUvCH FINUCH
Dovras Nokia, SUkovCH
Hummelmoras Grevinnan Bellomis, SUgCH