Utställnings/Show Champions!

Uppfödda och/eller ägda champions.
Årets nya champions, championat- & vinnartitlar presenteras i rött!

 

 


 

 

SE UCH
Bellomis Christoffer Caries
Äg/own. Anneli Jäderblom

 

 

 

SE UCH
Bellomis Bruthus Bruthal

äg. Anna-Lena Sjöö
 

JEU W-08, FIJ V-08, NORDJ V-08,
KBH V-10, NO V-10,
C.I.B. DK UCH, FI UCH, NO UCH, SE UCH
Bellomis Bohdil Bånghstyrig

J WW-2010, EU W-11
 C.I.B. NO UCH, SE UCH
Bellomis Carin Cobra
 

 

 

SE V-04, SE V-06,  INT UCH,
DK UCH, FI UCH, NO UCH, SE UCH
Bullåsens Nora Näpen

FIJ V-07, FI V-08, NORD V-0,8
INT UCH, DK UCH, FI UCH, SE UCH
Bellomis Anna Anaconda

SE UCH
Bellomis Bojjan Biskvhi

Äg/own. Kennel Undimoon