NORDJV-06
DOVRAS WINNIE WOLFCUB

 

S-610 18/2005
 
e. FI V-06, KBH V-06, NO V-06, NORD V-06, SE V-08, EU W-08,
    INT UCH SE UvCH DK UCH FI UCH NO UCH SE VCH
    Bellomis Wargtass
S-119 84/2004

u. SE UgCH Hummelmoras Grevinnan Bellomis
    S-448 48/2000

 
Uppfödare: Thomas & Kickie Andersson, Åsbro

Tidigare ägare: Kennel Bellomis
Nuvarnade ägare: Eva-Lotta Lind, Fjärdhundra

Avkommor: K-kullen & M-kullen
 

 
S11984/2004 VF S N
FINV-06 KBHV-06 NV-06 NORDV-06 SV-08 EUW-08
INTUCH DKUCH FINUCH NUCH SU(V)CH S VCH
Bellomis Wargtass

LIRBS020089 VF S N
IT CH
Knockout Del Lago Prile
IT CH
Emichele Del Lago Prile
Phyton's Dokka
S17196/2001 VF S N
SE U(V)CH
Bellomis Polkagris
SE J(D)CH SE U(D)CH
Hummelmoras Viking Kronys
FI U(V)CH SE U(V)CH
Skogsvittras Baxa
S44848/2000 VF S N
SE U(KVG)CH
Hummelmoras Grevinnan Bellomis
S26055/98 VF S N
FI U(V)CH INT U(V)CH NO UCH SE VCH SE U(V)CH
Bellomis Lord Greystoke
SE J(D)CH SE U(KVDG)CH
Dovras Leif-Egon
SE U(V)CH
Bellomis Etenelle
S45341/95 VF S N
SE VCH SE U(KV)CH
Hummelmoras Ina Scott
SE J(D)CH
Trädskrindsbackens Abbe
SE J(D)CH
Strops E Lo Corina