FINJV-07 NORDJV-07 NORDV-07 NORDV-08 SV-09 NV-09
INTUCH DKUCH FIUCH NUCH SUvCH SVCH
BELLOMIS ECSTASY

 

S-183 15/2007
 
e. Multich. Multiv. Ravnsagers Aka-Osse Sut
    DK-164 88/2001

u. Multich. Multiv. Bellomis Upside Down
    S-495 84/2003

 
Äg. Kennel Bellomis
 
 

Utställningsresultat 2007

 

 

Tvååker Int. SKK Knut S Wilberg/Dan Ericsson BIR, BIS-VALP  
Lövudden SKK Barrie Jones BIR, BIS-4 VALP  
Ransäter SKK A. Edlander/L. Gävert Asplund BIR, BIS-2 VALP  
Askersund SKK Hans Almgren/Kurt Nilsson BIR, BIS-5 VALP  
Högbo Int. SKK Paula Rekiranta/Torbjörn Skaar BIR, BIS-4 VALP  
Sofiero Int. SKK Paul Jentgen/Greg Eva BIR, BIS-4 VALP  
       
Helsingfors Int. FINV-07 Damir Skok ex, 1 junkk, 2 btkl, cert, FINJV-07  
HUND2007 Int. NORDV-07 Giovanni Thabo BIR, BIG-2, NORDJV-07, NORDV-07  
       
2008      
Borlänge SVTK Pauliina Sjöholm BIM  
Stockholm Int. SKK Mogens Slot Hansen BIR, BIG-4  
Stockholm SVTK Karl-Erik Johansson BIM  
Västerås SKK Paul Stanton/Salvatore Tripoli cert, BIR, BIG, BIS-4  
Jälla SVTK Eva Jönsson cert, BIR, BIS-1  
Skara/Larv SKK Lavinia Steer cert, BIR, BIG-2  
Hässleholm SKK Anne Carlström cert, BIR, BIG-3  
Eckerö ÅTK Nord. segrare Kjell Lindström cert, BIM  
Österbybruk SKK Pia Lundberg cert, BIR, BIG-4  
Norrköping Int. SKK Göran Hallberger cert, CACIB, BIR, BIG-4  
Avesta Int. SKK Torbjörn Granheim 1 jkl, 2 jkk, cert, 3 btkl  
Gällivare Int. SKK Roberto Schill/Rajko Rotner cert, CACIB, BIR, BIG, BIS-5  
Stockholm WW-08 SKK Paul Örnemark ex. 1 junkl, 2 junkk  
Tvååker SKK Pia Lundberg cert, BIR, BIG-3  
Tvååker SKK Arne Foss cert, BIR, BIG-2  
Köping Int. SKK Kjell Lindström/Paul Stanton cert, CACIB, BIR, BIG, BIS-5  
Östersund SVTK Lars Widén cert, BIR, BIS-1  
Svenstavik Int. SKK Bo Wallin/Ritva Raita cert, CACIB, BIR, BIG, BIS-5  
Norrköping SKK Francesco Cochetti cert, BIR, BIG-2  
Nyköping SKK Gertrud Hagström cert, BIR, BIG-3  
Ulriksdal SVTK Charlotte Jacobsson/Ulf Wall cert, BIR, BIS-2  
Gotland Int. SKK Cindy Pettersson 1 jkl, 2 jkk, cert, 3 btkl  
Gotland SKK Hans Almgren cert, CACIB, BIR, BIG-2  
Högbo Int. SKK Bertil Lundgren cert, CACIB, BIR, BIG-3  
Sofiero Int. SKK Marie Gadolin cert, CACIB, BIR, BIG-3  
Jälla SVTK Reneé Sporre Willés cert, BIR, BIS-2  
Budapest EUW-08 Caludio de Giuliani ex. 1 jkl, 1 jkk, cert  
Sundsvall Int. SKK Eva Rautala 1 jkl, 2 jkk, cert, 4 btkl  
Växjö Int. SKK Marin Johansson cert, CACIB, BIR, BIG-2  
Herning Int. NORDV-08 Horst Kettendorf cert, CACIB, BIM, NORDV-08  
HUND2008 Int. SKK Rainer Vourinen cert, CACIB, BIR, BIG-2  
       
2008      
MyDog  Int. SKK Arne Foss cert, CACIB, BIR, BIG-4  
Flen SVTK Paula Sunebring cert, BIM, SUvCH  
Malmö Int. SKK Paul Örnemark CACIB, BIR, BIG-1, SV-09  
Kista Int. SKK Lennart Edfors CACIB, BIR, BIG-2  
Västerås SKK Dimitris Antonpoul BIR, BIG-3  
Larv SKK Leif Herman Wilberg BIR, BIG-2  
       
       

Jaktprovsresultat 2008

   

Jumkil SDK

Roger Lindström

gk anlags spår  
Jumkil SDK Ted Lindström 1 ökl spår  
Jumkil SDK Roger Lindström 1 ökl spår  
Jumkil SDK Roger Lindström 1 ökl spår, SVCH  
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINJV-07 NORDJV-07 NORDV-07 NORDV-08 SVCH
BELLOMIS ECSTASY
S-183 15/2007
SN

 

 


DK16488/2001 VF S N
 EUW-05 INTUCH
 NORDUCH FINUCH S VCH
Ravnsager's Aka-Osse Sut
S28804/97 VF S N
INTU(V)CH NORDU(V)CH NV-00 S VCH SV-00
Ellensborg's Baron
S13338/94 VF S N
INTU(V)CH NU(V)CH SU(V)CH
Keeper's Thorsten
S53264/93 VF S N
INTU(V)CH NU(V)CH SU(V)CH
Stallyktans Ilona
DK18577/97 VF S N
DKU(G)CH INTUCH SU(G)CH SV-98
Hodja's Oline Pige
DK11824/88 VF
DKU(G)CH
Semper's Eminent
DK14546/95 VF S N
DKU(G)CH KBHV-99 NORDUCH NORDV-96 SU(G)CH
Hodja's Ultra Ulv
S49584/2003 VF S N
KBHV-04 NV-05 SV-05 FINV-06 KBHV-06 NV-06 PV-06 WW-06 
INTU(V)CH DKUCH FINUCH NUCH PLCH SUvCH S VCH
Bellomis Upside Down
LOI99/179626 VF S N
DKBCH(D) FINBCH INTUCH N VCH NJ(G)CH NORDUCH
Ginepro Del Lago Prile
S30437/92 VF S N
SJ(D)CH
Roddarnes Kevin
S45341/95 VF S N
S VCH SU(KV)CH
Hummelmoras Ina Scott
S44848/2000 VF S N
SU(KVG)CH
Hummelmoras Grevinnan Bellomis
SS26055/98 VF S N
FINU(V)CH INTU(V)CH NUCH S VCH SU(V)CH
Bellomis Lord Greystoke
S45341/95 VF S N
S VCH SU(KV)CH
Hummelmoras Ina Scott